IVENSA ONLINE NOVINE / PORTAL
nestale bebe hronika.html

PROČITATI U P U T S T V O i postupati po istom, za sve one koji sumnjaju da im je u porodici nestala beba u porodilištu.

Da bi se sumnja otklonila ili potvrdila treba uraditi sledeće:

Prvo otići u matičnu službu i to u onu opštinu gde je dete prijavljeno prvi put a to je ona opština gde se nalazi porodilište gde se majka porodila. Ne brinite ako vi niste prijavili dete i o tome ništa ne znate sve to je umesto vas uradila bolnica. Ne brinite ako neznatne tačan datum porođaja važno je da znate godinu i ime majke. To kompijuter vrlo brzo nadje. Ako vas nema u kompjuteru otiđite u kancelariju matičara i recite da sumnjate da je beba nestala da vam dokumentacija treba radi istrage i sve to daje ozbiljnost situaciji te je mala verovatnoca da će vas odbiti. U tom slučaju javite se nama – ANI PEJIĆ EMAIL ADRESA: anakolo@yahoo.com. Pazite postoje duple knjige po zakonu i moguće da niste u sistemu u kompjuteru ali jeste u knjigama. Znači odlazite kod matičara i tražite 4 dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rodjenih za dete naravno

2. Prijava o rodjenju koju je bolnica dostavila matičaru i na osnovu koje je dete upisano u knjigu rodjenih (kopija)

3. Izvod iz knjige umrlih za dete

4. Potvrda o smrti iz bolnice na osnovu koje je dete upisano u knjigu umrlih (kopija)

Prijava o rodjenju i potvrda o smrti su stari dokumenti i verovatno su skladištena na čuvanje u podrumu u arhivi. Za ova četiri dokumenta podnesite pismeni zahtev u dva primerka jedan neka vam overe da ste predali a jedan ostaje njima. Rok je 15 dana da vam se dokumenta dostave. Nećete platiti taksu. Ako ima dokument dobićete ako nema NEK daju dopis da NEMA. Usmeno NIŠTA.

Kad dobijete ta dokumenta proverite tačnost da li se slažu datumi vreme i ostali podaci.

Niko od roditelja nije dobio tačno i ispravne dokumente! To potkrepljuje dalju sumnju. Na potvrdi o smrti pisaće dijagnoza od koje je beba umrla dajte nekom doktoru da vam pročita. Napr. Ani su rekli da je beba umrla jer nije prodisala a piše na potvrdi o smrti tumor na mozgu. Obdukciju nisu radili a videli su tumor?

Tu vam možemo pomoći oko tumačenja dokumenata a i objavljivaćemo stalno nelogičnosti.
Kad završite kod matičara a vaša sumnja nije se povukla idite u bolnicu gde se majka porodila. Podnesite na pisarnicu pismeni zahtev opet u dva primerka da Vam se dostave sledeće dokumenta radi vršenja istrage o istinitosti da li je vaša beba umrla ili mrtvo rodjena, isti je postupak.

Potrebno je skupiti:
1.otpusna lista , dve i to od majke posebno, novorodjenčeta posebno

2.istorije bolesti dve

3.temperaturne liste dve

4.fotokopiju iz prijemnog protokola

5. List o prijemu majke

6. Prijavu rodjenja deteta.

7. Fotokopija protokola o porođaju

8. Eventualni uputu bebe i majke u drugu ustanovu na dalje lečenje

9.Sprovodnica leša

10.karton novorodjenčeta

11 Potvrda o smrti bebe

12.zahtev za obdukciju bebe

13 zapisnik o obdukciji bebe

13.obdukcioni nalaz bebe

14.identifikacioni karton bebe

15.fotokopija listova svih protokola kroz koja prolazi majka i novorodjenčeta. Tražite da vam dostave na kućnu adresu u Zakonskom roku od 15 dana.

Kad dobijete taj dokumenat potražite pomoć nekog iz medicinske struke a od poverenja je ili nekog od nas majki koji smo nažalost to izučili. Često se dobije od bolnice par dokumenata samo ali i oni često budu dovoljni da pojačaju sumnju. Nekad kažu nema zbog poplava?

Tada ćete se ili smiriti ili uznemiriti još više. Sam susret sa sobom da si bila prevarena je očajan .

Ukoliko sumnja raste nastavite potragu.
Otiđite u arhiv grada pismeno tražite u dva primerka naravno ponovo svu tu medicinsku dokumentaciju. Pošto su sve naše priče iz ranijeg perioda dokumentacija bi po Zakonu trebala uveliko da bude u arhivu. Ako dobijete pismeni odgovor da je nemaju pitajte da li ničiju nemaju iz te godine ili samo vašu i to sve NEK napišu. Meni su napisali da imaju 88 godinu svu dokumentaciju sa tog odjeljenja ali moju nemaju.To već mnogo govori.

Potom otiđite na gradsko groblje ako ih ima više otiđite na sva groblja i u dva primerka pismeno tražite da vam uvidom u njihove knjige daju podatak da li je i kad i gde vaša beba sahranjena. Pitajte za celu tu godinu .

Kad kompletirane tu dokumentaciju i konstatujete nelogičnosti, netačnosti, laži,šaranja i ispravljanja i dopisivanja i svašta još onda bi trebali podneti krivičnu prijavu Opštinskom javnom tužilaštvu gde se nalazi ta bolnica.

Prijavu pišite sami.

Stavite naslov: Krivična prijava i svojim rečima ispričajte svoju priču i svoju sumnju.

Priložite kopije dokumentacije koju ste skupili. Prijavu naslovite na NN lice i sumnju da je ukradena beba.

Nemojte se iznenaditi ako nikada ne dobijete odgovor ili ako vam se prijava odbije ali vazno je za sada da imate dokaz da ste prijavu podneli. Budite ovde sa nama i pratite zbivanja. Moramo naterati državu da radi svoj posao!

Ekskluzivno naš reginonalni portal objavljuje dokument - dopis potpredsednika Vlade i Ministra policije Stefanovića upućen udruženju za istinu, pravdu o bebama i krađu po porodilištima Srbije gospodinu PavlovićuSVU POMOĆ I PODRŠKU MOŽETE DOBITI PREKO OVOG PORTALA KOJI JE U VEZI SA ANOM PEJIC Kolondzija iz grupe roditelja nestalih beba u sremskim porodilištima.

Izvor: udruženje roditelja nestalih beba

I.S.

OSTAVITE VAŠ KOMENTAR